MLC 2006

MLC 2006 to konwencja, która weszła w życie z dniem 20 sierpnia 2013 roku. W sposób istotny i kompleksowy rewiduje ona dotychczasowe liczne regulacje międzynarodowego morskiego prawa pracy, które były dotychczas unormowane w osobnych Konwencjach czy regulacjach Międzynarodowej Organiacji Pracy.
Firma Well Trade jest agencją świadczącą usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy. Well Trade działa zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

POLITYKA FIRMY

PROCEDURA REKRUTACJI

SKARGI MARYNARSKIE